Forside

Bliv medlem af Nordic Fire and Safety Network, der bygger bro mellem professionelle i offentlige og private virksomheder og institutioner samt forskere, undervisere og studerende på universiteter. Mer information via dette link.

NFSN er en nordisk platform, der sigter mod at være et mødested for fagfolk fra industrien, kommuner (inklusive brandvæsenet og andre lokale myndigheder), forskningsinstitutter og universiteter. Netværkets oprindelse er de nordiske brand- og sikkerhedsdage, der afholdes halvårligt i Øresundsregionen.

NFSD's succes er blevet brugt som model til at udvide samarbejdet til et bredere netværk som præsenteret i projektet The Nordic Fire and Safety Network Focus on Energy (NFSNergy), som blev finansieret i 2020 af Nordic Energy Research.

Udover at organisere de nordiske brand- og sikkerhedsdage, vil netværket organisere udvekslingen af ph.d.-studerende og forskere. Fokus er på bygninger og energiinfrastrukturer. Desuden vil NFSN køre sommerskoler, webinars og undervisning for fagfolk samt støtte forskningssamarbejde. Projektet vil samle tværfaglige teams, der arbejder på vigtige energirelaterede initiativer, der fremmer:

  • brandsikkerheden i nye bioenergisystemer
  • energilagringssystemer i grønne bygninger
  • forbedret digitalisering gennem bygningsinformationsmodeller inden for byggeri og
  • brandsikkerheden for nye energibærere i grønne transportsystemer.